Organizácia školského roka

Súkromná základná umelecká škola – Bratislavský chlapčenský zbor
Organizácia školského roka 2018/2019

  • začiatok vyučovania v školskom roku 2018/2019 je 3. septembra 2018
  • vyučovanie bude prebiehať v predmetoch zborový spev – prípravné štúdium, zborový spev – koncertný zbor- soprány a alty, zborový spev – koncertný zbor - tenor a bas, delená skúška: tenor a bas – docvičovanie, sólový spev, hudobná teória
  • zborový spev – koncertný zbor SA bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 16.30 do 18.00 v skúšobni zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • zborový spev – koncertný zbor TB bude prebiehať vždy v stredu od 18.05 do 19.35 v skúšobni zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • delená skúška – tenor a bas – docvičovanie: pre novoprijatých členov do skupín tenor a bas bude prebiehať vždy v pondelok od 18.05 do 19.05 v skúšobni zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • zborový spev – prípravné štúdium: bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 15.00 do 16.20 v skúšobni zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • sólový spev: bude prebiehať v dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.00 do 17.45 podľa rozvrhu hodín. Vyučovanie bude v priestoroch ZŠ Gessayova 2, Bratislava – Petržalka a v priestoroch SND.

Ďalšie informácie k organizácii školského roka

počas školského roka sa žiaci zúčastňujú koncertných vystúpení, operných predstavení a sústredení v mimoriadnych termínoch, podľa pokynov zbormajstra.

Čo čítať ďalej